Mapping Drive Q

Mapping Drive Q dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
 • Untuk penggunaan standalone (aplikasi dan data) terdapat dalam satu komputer.
 • Untuk menghubungkan aplikasi pada data yang terdapat di server.
Untuk penggunaan standalone dimana data dan aplikasi terdapat dalam satu komputer dapat dilakukan sebagai berikut :
 •  Klik Start pada komputer anda.
 • Cari Command Prompt
 • kemudian ketikan perintah berikut:
  • CD\
  • Subst Q:\ [Folder yang dituju]
   • Contohnya : subst Q:\ D:\Bank
   • Sehingga folder Bank yang ada di drive D akan didupikat menjadi Drive Q

Berkaitan dengan data yang ada di server :
Mapping Drive Q ini bertujuan untuk membuat drive Q pada masing-masing workstation anda sehingga data aplikasi anda terhubung pada penyimpanan data yang terdapat pada folder maupun direktori yang telah disiapkan di server.
Langkah-langkahnya dapat diberikan sebagai berikut : 
 • Pada My Compter, klik kanan
 • Kemudian klik Map Network Drive
 • Selanjutnya akan tampil window seperti berikut :
 • Isilah :
  • Drive diisi dengan Q
  • Folder diisi dengan Folder server yang telah disharing atau klik browse.